Lluitem contra el malbaratament d’aliments amb Too Good to Go

El malbaratament d’aliments és actualment una de les problemàtiques més importants arreu del món que afecta diferents àrees. Segons l’Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO), aproximadament un terç dels aliments produïts al món es desaprofita o es perd cada any. Això vol dir que anualment uns 2,5 milers de milions de tones d’aliments acaben en malbaratament.

Per abordar el problema del malbaratament d’aliments, cal un enfocament integral que involucri tots els actors de la cadena alimentària. Això inclou els productors, processadors, comerciants, consumidors i també les administracions i governs. Calen polítiques i programes que visibilitzin la problemàtica i fomentin pràctiques per acabar amb aquest problema.

A 365 Obrador lluitem de la mà amb Too Good to Go per salvar l’excedent de producte dels nostres establiments creant packs sorpresa a un preu reduït. Perquè els consumidors també són uns actors fonamentals en la lluita per reduir el malbaratament d’aliments.

Poden, per exemple, salvar aquests packs sorpresa als seus negocis preferits, planificar la compra setmanal i comprar només els productes necessaris o utilitzar les sobres d’aliments per preparar menjars amb receptes d’aprofitament.

Amb un enfocament conjunt, podrem abordar el problema del malbaratament d’aliments i aconseguir una major eficiència en la producció i distribució d’aliments, cosa que pot ajudar a crear un món més sostenible i equitatiu.

Portem més de 22.000 packs salvats, i tot gràcies a tu!

Too Good to Go és un moviment d’origen danès que sorgeix l’any 2016 per connectar diferents establiments (com supermercats o restaurants) amb el consumidor final a través d’una App mòbil amb l’objectiu d’evitar que els aliments sobrants no acabin a les escombraries.

Actualment tenen més de 16.700 establiments registrats i han aconseguit vendre més de 12 milions de packs sorpresa a més de 6 milions d’usuaris. En el temps que portem col·laborant amb ells, a 365 Obrador hem aconseguit salvar més de 22.000 packs sorpresa. Seguirem lluitant contra el malbaratament d’aliments, t’uneixes a nosaltres?

Aquestes són les principals causes i conseqüències del malbaratament d’aliments al món

Són moltes les causes del malbaratament d’aliments. Per exemple, la manca d’una planificació i gestió adequades dels aliments en els processos de producció, processament, distribució i consum. A més, sovint els aliments es rebutgen a causa d’una percepció errònia que ja no són segurs per menjar o perquè ha passat la data de consum preferent.

El malbaratament d’aliments té un impacte significatiu en diferents àrees a nivell global. Afecta directament l’economia mundial, ja que s’estima que representa un cost al voltant d’un bilió de dòlars l’any.

A més, el malbaratament d’aliments té un impacte negatiu al medi ambient, ja que els aliments que es llencen a les escombraries i els recursos necessaris per processar-los generen gasos d’efecte hivernacle que contribueixen al canvi climàtic. Una altra de les àrees en què incideix directament és la seguretat alimentària afectant el subministrament d’aliments sobretot en països en vies de desenvolupament.

En definitiva, si aconseguim optimitzar els recursos de què disposem i fomentar i implementar pràctiques sostenibles podrem combatre aquesta pràctica tan nociva per al planeta i la salut de les persones.

Search