Política de privacitat

I. IDENTITAT DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT I LEGISLACIÓ

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades que siguin recollides a través de la pàgina web 365obrador.com seran incorporades al sistema de tractament titularitat d’ARRAZAOS SLU amb NIF B66622556 i domicili social situat al carrer PLAÇA TETUAN 3 BAIXOS, 08010 BARCELONA.

II. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Gestió d’usuaris web, atenció de sol·licituds i consultes que pugui ser del vostre interès; o

Quan es sol·liciti expressament, remetre-li “Newsletter” i alertes a través de qualsevol canal, incloent mitjans electrònics (com ara correu electrònic i notificacions web) sobre notícies, articles, activitats, esdeveniments propis o de tercers, serveis, ofertes i promocions relacionats amb les activitats desenvolupades per ARRAZAOS SLU i/o qualsevol de les societats que integren el seu grup (entenent com a tals les societats que tinguin ARRAZAOS SLU com a societat dominant als efectes de l’article 42 del Codi de Comerç).

III. TRACTAMENT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL RECAPTAT

Mentre no se’ns comuniqui el contrari, entendrem que les dades recabades no han estat modificades, i que l’usuari es compromet a notificar-nos qualsevol variació.

ARRAZAOS SLU informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que ARRAZAOS SLU es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

IV. DESTINATARIS

ARRAZAOS SLU us informa que les vostres dades podran ser comunicades a lals destinataris següents:

  • Organismes públics competents, administracions tributàries, jutjats i tribunals quan així ho exigeixi la normativa fiscal, mercantil-societària o qualsevol altra aplicable.
  • Empreses encarregades del tractament de dades, com a proveïdors que presten serveis al Responsable del Tractament (empreses hosting, plataformes web, enviament de comunicacions, etc.).

V. LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

La base legal dels tractaments i/o cessions de dades que s’acaben d’exposar es basa en el consentiment dels usuaris webs i l’interès legítim si és el cas.

VI. TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les dades dels Usuaris es conservaran durant l’execució i manteniment de la relació contractual, és a dir, mentre continuïn sent Usuaris de 365obrador.com o fins que exerceixin el seu dret de limitació.

En cas de donar-se de baixa de la Plataforma, 365obrador.com conservarà les dades dels Usuaris durant el termini establert a la normativa fiscal, sanitària, penal i qualsevol altra normativa que sigui aplicable, per a l’execució i defensa d’actuacions en què 365obrador.com pogués ser part. 365obrador.com bloquejarà, en tot cas, les dades dels Usuaris perquè només puguin ser consultades en cas d’haver d’interposar accions o defensar-se davant d’aquestes.

VII. DRETS DELS INTERESSATS DE PROTECCIÓ DE DADES

Podreu exercir els següents drets davant 365obrador.com:

  • dret d’accés a les vostres dades personals per saber quines estan sent objecte de tractament i les operacions de tractament portades a terme amb elles;
  • dret de rectificació de qualsevol dada personal inexacta;
  • dret de supressió de les vostres dades personals, sempre que això sigui possible;
  • dret de sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades personals quan l’exactitud, legalitat o necessitat del tractament de les dades sigui dubtosa; en aquest cas, podrem conservar les dades per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • dret d’oposició al tractament de les vostres dades per resoldre qualsevol qüestió que ens hàgiu plantejat a través del formulari de contacte, així com el tractament de les vostres dades a través d’una xarxa social i/o per al tractament del vostre currículum. Així mateix, podeu retirar el vostre consentiment per a la recepció de comunicacions comercials en qualsevol moment, a través del perfil de l’Usuari a la Plataforma, mitjançant l’enllaç inclòs a aquest efecte a cada comunicació comercial o mitjançant l’enviament de correu electrònic.

Si considereu que 365obrador.com ha comès una infracció de la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres a l’adreça de correu electrònic protecciondatos@365obrador.com, indicant-nos les vostres apreciacions, perquè puguem solucionar el problema al més aviat possible. En qualsevol cas, també ho podeu posar en coneixement de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://www.agpd.es) i reclamar davant d’aquest organisme la protecció dels vostres drets.